Vitaal in bedrijf

Maak je je zorgen om een medewerker?

Hoe gaat het met je medewerkers? Heb je iedereen goed in beeld en heb je zicht op wat er zich thuis achter de voordeur afspeelt? Als leidinggevende is het belangrijk oog voor je medewerkers te houden.

Vaak ervaren medewerkers een drempel om bij hun leidinggevende aan te geven wat er echt speelt. Kwetsbaar zijn is niet makkelijk, je wilt je immers niet beperkt voordoen. Door personeel de gelegenheid te bieden met een externe in gesprek te gaan, verlaag je de drempel en biedt je de medewerkers de kans zich op een gezonde manier te ontwikkelen.

Meer weten over vitaliteitscoaching?

De beste investering voor je bedrijf is investeren in vitaal personeel;

Vitale medewerkers zorgen voor een gezond bedrijf!

Wat is vitaliteitscoaching?

Ondersteuning bij life events

Elke medewerker maakt life events mee. Denk aan een scheiding, overlijden, verhuizing en gezinsuitbreiding. Dit heeft grote invloed op de vitaliteit en inzetbaarheid. Door tijdelijk je medewerker te ondersteunen bij zijn/haar persoonlijke situatie zorg je ervoor dat ze zich gehoord voelen, blijven ze goed voor zichzelf zorgen en heeft dit een positieve invloed op hun werkcapaciteit. Voorkom stress en burn-out door preventieve zorg aan te bieden.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling en groei is enorm belangrijk als we het hebben over vitale medewerkers. Door hierin te investeren blijven medewerkers gemotiveerd en geprikkeld. Waar liggen uitdagingen en wat willen ze nog leren?

Stress door verandering

Heeft een medewerker veel stress door het thuiswerken wat gecombineerd moet worden met een gezin, huishoudelijk werk, en vaak ook weinig oplaadmomenten omdat er momenteel weinig afleiding is? Leren omgaan met stress is een belangrijke peiler in het voorkomen van burn-out.

Doelen stellen en uitvoeren

Met 1-1 coaching stellen we een doel op en gaan we stapsgewijs met bovenstaande aan de slag. De regie ligt in handen van de medewerker, het is de bedoeling dat de medewerker intrinsieke motivatie voelt om zichzelf te ontplooien. Zonder doel – geen resultaat.

Waarom vitaliteitscoaching?

Vitaliteitscoaching is een win-win situatie. Gezonde en vitale medewerkers zorgen immers voor een gezond bedrijf.

Het resultaat voor jouw bedrijf: minder verzuim, productievere medewerkers en minder medewerkers die stress ervaren.

Is er iemand in jouw team waar je je zorgen om maakt? Niet iedereen is open over zijn of haar situatie. Soms is het lastig om op afstand een goed gesprek te voeren met de betreffende medewerker.

Door een externe in gesprek te laten gaan met jouw medewerkers, verlaag je de drempel. De informatie die gedeeld wordt, is vertrouwelijk. Als vitaliteitsexpert bied ik de medewerkers tools aan en stellen we samen een doel op om aan te werken.

Door niet alleen naar leefstijlfactoren te kijken maar ook naar het mentale aspect, zorgen we voor een duurzame inzetbaarheid. De focus ligt op persoonlijke kwaliteiten en deze optimaal te benutten. Investeren in energie, motivatie en veerkracht is hierbij essentieel. Door te kijken naar het totaalplaatje en hier persoonlijke ondersteuning bij te bieden, zorgen we voor een brede aanpak.

Vitale medewerkers zitten lekkerder in hun vel, zijn productiever en zijn meer stress bestendig. Kortom, medewerkers die met plezier aan het werk zijn, zorgen voor een gezond bedrijf.

Soms heb je te maken met een medewerker die niet gemotiveerd is om aan zijn of haar vitaliteit te werken. Vaak zit er een reden achter wat maakt dat dit het geval is. Door te achterhalen wat de achterliggende oorzaak is, gun je de medewerker de kans en ruimte om hiermee aan de slag te gaan.

Medewerkers die het meeste baat hebben bij interventies zijn vaak moeilijker te overtuigen. Door de juiste aanpak en begeleiding kun je als leidinggevende zorgen om de medewerker in beweging te krijgen. Hierin speelt kwetsbaarheid een belangrijke rol. Het is essentieel om een goede vertrouwensband op te bouwen.

Wil je hier meer over weten? Ik kan je hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Zet als leidinggevende vitaliteit op de kaart en geef het goede voorbeeld. Door zelf open en eerlijk te zijn over je eigen vitaliteit en hierin zichtbaar te investeren, geef je hiermee aan dat het nuttig is voor iedereen. Vitaliteit is belangrijk voor iedereen binnen de organisatie.

Een investering in je personeel is de beste investering die je voor je bedrijf kunt doen.

Vitaliteitsscan

Een persoonlijke scan geeft snel en voordelig inzicht in de vitaliteit van je medewerkers.

Vitaliteitscoaching

Minder verzuim, productievere medewerkers en minder stress? Hoe? Biedt je medewerkers de juiste ondersteuning bij life events en stress.

Thuiswerken

Optimaliseer het thuiswerken van je medewerkers. Geef ze laagdrempelig handvatten waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

Veerkracht

Kunnen medewerkers omgaan met veranderingen? Zorg voor je personeel door te investeren in persoonlijke ontwikkeling en groei.

Over Ilse Dekkers

Als gezondheidswetenschapper en vitaliteitscoach heb ik inmiddels heel wat ervaring in het begeleiden van mensen gericht op vitaliteit.

Vaak ligt de oorzaak van een probleem niet aan de oppervlakte maar is er een achterliggende reden waarom mensen gestresst zijn, moeite hebben om gezonde keuzes te maken en weinig energie ervaren. Ik heb ervaren dat een duurzame investering in vitaliteit een aanpak vraagt op zowel het fysieke als mentale aspect.

En juist daar ligt mijn kracht. Ik heb een doortastend vermogen en kom graag snel tot de kern. Dat is soms confronterend, maar vaak precies wat nodig is om verder te komen.